ยินดีต้อนรับสู่โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง 184 หมู่ 4 ตำบลบ้านควน อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
    

เลือกหมวดหมู่   

25 / ก.ย. / 2560 : เอกสารคู่มือ/ตำรา
ดัชนีความปลอดภัยการใช้ยาในหญิงตั้งครรภ์ (Pregnancy Safety Index Category)
ดัชนีความปลอดภัยการใช้ยาในหญิงตั้งครรภ์ (Pregnancy Safety Index Category)
17 / มี.ค. / 2560 : รายงานการวิจัย
บทคัดย่อ การประเมินการใชยาเมทโธเทรกเสทและโฟลิคเอซิด
บทคัดย่อ การประเมินการใชยาเมทโธเทรกเสทและโฟลิคเอซิด
17 / มี.ค. / 2560 : บทความด้านสุขภาพผิวหนัง
ข้อมูลหลักการป้องกันแสงแดด
ข้อมูลหลักการป้องกันแสงแดด
24 / ก.ย. / 2559 : เอกสารคู่มือ/ตำรา
โรคผิวหนังที่พบบ่อย
โรคผิวหนังที่พบบ่อย
24 / ก.ย. / 2559 : สื่อวิชาการภาษาอังกฤษ
Cases in Dermatology
Cases in Dermatology
27 / เม.ย. / 2558 : วีดีโอความรู้ด้านสุขภาพผิวหนัง
รู้ทัน โรคผิวหนัง ตอน ปกป้องผิวหนังจากแสงแดด
รู้ทัน โรคผิวหนัง ตอน ปกป้องผิวหนังจากแสงแดด ในเดือนเมษายนของทุกปี เป็นช่วงฤดูร้อน ประชาชนจึงจำเป็นต้องรู้จักวิธีป้องกันอันตรายจากแสงแดด เพื่อป้องกันโรคหรืออันตรายที่จะเกิดขึ้นกับผิวหนังของเรา ด้วยผลิตภัณฑ์ที่ปกป้องผิวหนังจากรังสี UVA
27 / เม.ย. / 2558 : วีดีโอความรู้ด้านสุขภาพผิวหนัง
รู้ทัน โรคผิวหนัง ตอน โรคผิวหนังที่มาพร้อมกับเทศกาลสงกรานต์
รู้ทัน โรคผิวหนัง ตอน โรคผิวหนังที่มาพร้อมกับเทศกาลสงกรานต์ ในเดือนเมษายนของทุกปี เป็นช่วงฤดูร้อน ซึ่งมีเทศกาลสงกรานต์ ประชาชนจึงจำเป็นต้องรู้จักโรคมักจะเกิดขึ้นในช่วงดังกล่าว เพื่อป้องกันโรคหรืออันตรายที่จะเกิดขึ้นกับผิวหนังของเรา
24 / ก.ย. / 2556 : รายงานการวิจัย
การศึกษาความคาดหวัง ความพึงพอใจของผู้ป่วยกลุ่มโรคเชื้อราที่ผิวหนัง ต่อระบบบริการผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้จังหวัดตรัง ปี 2555
การศึกษาความคาดหวัง ความพึงพอใจของผู้ป่วยกลุ่มโรคเชื้อราที่ผิวหนัง ต่อระบบบริการผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้จังหวัดตรัง ปี 2555
17 / พ.ค. / 2556 : รายงานการวิจัย
บทคัดย่ิอ : Hailey-Hailey disease โรคตุ่มน้ำทางผิวหนัง ปีงบประมาณ 2553
บทคัดย่ิอ : Hailey-Hailey disease โรคตุ่มน้ำทางผิวหนัง ปีงบประมาณ 2553
17 / พ.ค. / 2556 : รายงานการวิจัย
สรุปผลการทดลองความคงตัวของยาครีมผลิตและยาน้ำใช้ภายนอก ปีงบประมาณ 2552
สรุปผลการทดลองความคงตัวของยาครีมผลิตและยาน้ำใช้ภายนอก ปีงบประมาณ 2552
17 / พ.ค. / 2556 : นวัตกรรม
โครงการวิจัย : เจลใสช่วยตาสวย ปีงบประมาณ 2556
โครงการวิจัย : เจลใสช่วยตาสวย ปีงบประมาณ 2556
17 / พ.ค. / 2556 : นวัตกรรม
การทดสอบประสิทธิภาพของนวัตกรรมเทคนิคการบด Salicylic acid
การทดสอบประสิทธิภาพของนวัตกรรมเทคนิคการบด Salicylic acid
17 / พ.ค. / 2556 : รายงานการวิจัย
บทคัดย่อ : ศึกษาวิจัยพืชสมุนไพรที่มีสรรพคุณรักษาโรคผิวหนัง ปีงบประมาณ 2556
บทคัดย่อ : ศึกษาวิจัยพืชสมุนไพรที่มีสรรพคุณรักษาโรคผิวหนัง ปีงบประมาณ 2556
17 / พ.ค. / 2556 : รายงานการวิจัย
โครงการวิจัย : การศึกษาข้อมูลผู้ป่วยที่มารับบริการด้วยการทำผ่าตัดชิ้นเนื้อเพื่อวินิฉัย งานศัลยกรรมเเละเลเซอร์ผิวหนัง กลุ่มงานการบริการผู้ป่วยนอก ปีงบประมาณ 2552-2554
โครงการวิจัย : การศึกษาข้อมูลผู้ป่วยที่มารับบริการด้วยการทำผ่าตัดชิ้นเนื้อเพื่อวินิฉัย งานศัลยกรรมเเละเลเซอร์ผิวหนัง กลุ่มงานการบริการผู้ป่วยนอก ปีงบประมาณ 2552-2554
17 / พ.ค. / 2556 : รายงานการวิจัย
โครงการวิจัย : ศึกษาข้อมูลผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงินที่มารับบริการคลินิกสะเก็ดเงิน ปีงบประมาณ 2556
โครงการวิจัย : ศึกษาข้อมูลผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงินที่มารับบริการคลินิกสะเก็ดเงิน โรงพยาบาลเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง ปีงบประมาณ 2556
17 / พ.ค. / 2556 : รายงานการวิจัย
โครงการวิจัย : ศึกษาข้อมูลด้านยาและค่าใช้จ่ายในการรักษาผู้ป่วยกลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ งานผู้ป่วยนอก ปีงบประมาณ 2552-2554
โครงการวิจัย : ศึกษาข้อมูลด้านยาและค่าใช้จ่ายในการรักษาผู้ป่วยกลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ งานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง ปีงบประมาณ 2552-2554
17 / พ.ค. / 2556 : รายงานการวิจัย
โครงการวิจัย : การศึกษาข้อมูลผู้ป่วยกลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ งานผู้ป่วยนอก ปีงบประมาณ 2552-2554
โครงการวิจัย : การศึกษาข้อมูลผู้ป่วยกลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ งานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง ปีงบประมาณ 2552-2554
17 / พ.ค. / 2556 : รายงานการวิจัย
โครงการวิจัย : ศึกษาชนิดของกลากบนศีรษะ(Tinea capitis)ในเด็กที่มารับบริการ ปีงบประมาณ 2555
โครงการวิจัย : ศึกษาชนิดของกลากบนศีรษะ(Tinea capitis)ในเด็กที่มารับบริการ โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง
5 / พ.ย. / 2555 : รายงานการวิจัย
การศึกษาชนิดของน้ำที่มีคุณภาพเหมาะสมในการผลิตสบู่เหลว L-soap
การศึกษาชนิดของน้ำที่มีคุณภาพเหมาะสมในการผลิตสบู่เหลว L-soap โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง ปี 2555
24 / ต.ค. / 2555 : รายงานการวิจัย
การศึกษาหาระยะเวลาที่เหมาะสมในการย่อยสลายเคอราตินจากเล็บ
รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาหาระยะเวลาที่เหมาะสมในการย่อยสลายเคอราตินจากเล็บของผู้ป่วยโรคกลากที่เล็บ (Tinea unguium) ด้วยสารละลาย10%โปรแตสเซียมไฮดรอกไซด์

กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 ->
<< 1 2 3 >>