ยินดีต้อนรับสู่โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง 184 หมู่ 4 ตำบลบ้านควน อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
 ข่าวประชาสัมพันธ์
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จํานวน ๗ รายการ [ 7 / เม.ย. / 2558] โดย admin
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2558 [ 2 / เม.ย. / 2558] โดย admin
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (ของใช้เภสัชกรรม) จำนวน ๒๔ รายการ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ [ 2 / เม.ย. / 2558] โดย admin
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558 [ 10 / มี.ค. / 2558] โดย admin
โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จ.ตรัง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ (ครั้งที่2) [ 5 / มี.ค. / 2558] โดย admin
ยกเลิกประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน ๗ รายการ [ 3 / มี.ค. / 2558] โดย admin
ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานราชการ ตำแหน่งช่างอิเลคทรอนิกส์ และพนักงานประจำห้องยา ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 27 / ก.พ. / 2558] โดย personnel
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ พนักงานราชการทั่วไป ประจำปี 2558 [ 25 / ก.พ. / 2558] โดย personnel
ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา ประจำปี 2558 [ 25 / ก.พ. / 2558] โดย personnel
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยาและช่างอิเลคทรอนิกส์ (ภาคข้อเขียนและปฏิบัติ) [ 23 / ก.พ. / 2558] โดย personnel