ยินดีต้อนรับสู่โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง 184 หมู่ 4 ตำบลบ้านควน อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
 ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานธุรการ [ 3 / ก.ย. / 2558] โดย admin
ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดการระเหยของน้้าออกจากเซลล์ผิว (Vapo meter) จ้านวน ๑ เครื่อง [ 1 / ก.ย. / 2558] โดย admin
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด [ 28 / ส.ค. / 2558] โดย admin
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย [ 28 / ส.ค. / 2558] โดย admin
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาสวน [ 28 / ส.ค. / 2558] โดย admin
ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อเครื่องวัดการระเหยของน้้าออกจากเซลล์ผิว (Vapo meter) [ 28 / ส.ค. / 2558] โดย admin
รายชื่อโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการดูแลผู้ป่วยโรคผิวหนังที่สำคัญละพบบ่อยในภาคใต้ (รุ่นที่2) [ 24 / ส.ค. / 2558] โดย admin
สอบราคาซื้อเครื่องวัดการระเหยของน้้าออกจากเซลล์ผิว (Vapo meter) จ้านวน ๑ เครื่อง [ 17 / ส.ค. / 2558] โดย admin
แบบรายงานแผนปฏิบัตการจัดซื้อจัดจ้าง ปงีบประมาณ 2558 [ 11 / ส.ค. / 2558] โดย admin
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา [ 7 / ส.ค. / 2558] โดย admin