ยินดีต้อนรับสู่โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง 184 หมู่ 4 ตำบลบ้านควน อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
 ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จ.ตรัง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ (ครั้งที่2) [ 5 / มี.ค. / 2558] โดย admin
ยกเลิกประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน ๗ รายการ [ 3 / มี.ค. / 2558] โดย admin
ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานราชการ ตำแหน่งช่างอิเลคทรอนิกส์ และพนักงานประจำห้องยา ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 27 / ก.พ. / 2558] โดย personnel
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ พนักงานราชการทั่วไป ประจำปี 2558 [ 25 / ก.พ. / 2558] โดย personnel
ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา ประจำปี 2558 [ 25 / ก.พ. / 2558] โดย personnel
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยาและช่างอิเลคทรอนิกส์ (ภาคข้อเขียนและปฏิบัติ) [ 23 / ก.พ. / 2558] โดย personnel
โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จ.ตรัง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ [ 22 / ก.พ. / 2558] โดย admin
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา [ 19 / ก.พ. / 2558] โดย personnel
การดำเนินการตามมาตรการปฏิรูประบบบริหารเวชภัณฑ์ ปีงบ 2558 ไตรมาส1 [ 11 / ก.พ. / 2558] โดย admin
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2558 [ 11 / ก.พ. / 2558] โดย admin