ยินดีต้อนรับสู่โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง 184 หมู่ 4 ตำบลบ้านควน อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
 ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพนักงานธุรการ ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 8 / ต.ค. / 2558 ] โดย personnel
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ พกส ตำแหน่งพนักงานธุรการ 2558 [ 1 / ต.ค. / 2558 ] โดย personnel
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งพนักงานธุรการ [ 17 / ก.ย. / 2558 ] โดย personnel
ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อเครื่องวัดการระเหยของน้้าออกจากเซลล์ผิว (Vapo meter) จ้านวน ๑ เครื่อง [ 14 / ก.ย. / 2558 ] โดย admin
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานธุรการ [ 3 / ก.ย. / 2558 ] โดย admin
ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดการระเหยของน้้าออกจากเซลล์ผิว (Vapo meter) จ้านวน ๑ เครื่อง [ 1 / ก.ย. / 2558 ] โดย admin
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2558 [ 1 / ก.ย. / 2558 ] โดย admin
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด [ 28 / ส.ค. / 2558 ] โดย admin
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย [ 28 / ส.ค. / 2558 ] โดย admin
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาสวน [ 28 / ส.ค. / 2558 ] โดย admin