[x] ปิด


 
โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง 184 หมู่ 4
ตำบลบ้านควน อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
โทร.075-201-201
โทรสาร 075-201-221
URL: http://www.trangskin.org/
E-mail :
admin@trangskin.org
เข้าใช้ E-mail :http://www.trangskin.org:2095/horde/index.php
 
 

 


 ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพนักงานธุรการ [ 30 / ก.ค. / 2557] โดย personnel
สอบราคาจ้างติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และอุปกรณ์สนับสนุนการรักษาความ ปลอดภัย จำนวน ๒๔ จุด [ 30 / ก.ค. / 2557] โดย admin
ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานราชการทั่วไป จำนวน ๒ ตำแหน่ง [ 29 / ก.ค. / 2557] โดย personnel
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสถิติ [ 25 / ก.ค. / 2557] โดย personnel
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ด้านความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาคสัมภาษณ์) ในตำแหน่งพนักงานธุรการ [ 25 / ก.ค. / 2557] โดย personnel
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหน่งพนักงานธุรการ [ 18 / ก.ค. / 2557] โดย admin
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ พนักงานราชการ 2557 [ 10 / ก.ค. / 2557] โดย admin
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ [ 7 / ก.ค. / 2557] โดย admin
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป [ 1 / ก.ค. / 2557] โดย admin
แจ้งการเปลี่ยนแปลงวันจัดอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านการพยาบาลโรคผิวหนัง [ 30 / มิ.ย. / 2557] โดย admin